Homeopathie en kinderen

Vaak is de hele familie bij mij in de praktijk; door deze familiegeneeskunde heb ik een goed zicht op wat er speelt. Ouders consulteren mij niet alleen voor langer durende klachten maar ook in acute situaties zoals een oorontsteking of koortsstuipen. Zij  raadplegen mij over de mogelijkheden van beperk of niet vaccineren en over de mogelijkheden van ontstoren van vaccinaties.

De homeopathische behandeling van baby’s en kinderen vraagt een eigen benadering. Naast wat u mij als ouder vertelt over de klachten en naast eventueel lichamelijk onderzoek zal ik belangrijke informatie vergaren door het kind te observeren gedurende het consult.

Ik kijk hoe het kind met mij contact maakt. Het ene kind blijft gedurende het hele consult op de schoot van zijn moeder zitten, verstopt zich achter haar rug of durft geen antwoord te geven. Een ander kind kijkt eventjes de kat uit de boom en gaat dan spelen en betrekt de ouder(s) of mij in het spel. Weer een ander kind wil allemaal dingen van mij weten, trekt nieuwsgierig mijn spullen tevoorschijn of klimt zelfs in mijn boekenkast.

Hoeveel een kind zelf kan vertellen is afhankelijk van zijn/haar leeftijd en het gemak waarmee uw kind praat.

Wat in een homeopathisch consult in z’n algemeenheid aan de orde komt, kunt u nalezen onder ‘het consult’.

Voor informatie over de mogelijkheden van homeopathie in de zwangerschap, gedurende de geboorte en bij herstel erna raadpleeg zwangerschap

Naast de informatie die u ook aan de huisarts zou geven let ik bij kinderen er speciaal op wanneer de klachten in het leven van uw kind zijn begonnen en of daar een verband in is te ontdekken. De symptomen tonen de specifieke reactie van uw baby of kind op een ziekte; bij ieder kind is dat net weer even anders.

Verder komen de volgende punten uitgebreid aan de orde:
zwangerschap, geboorte, de eerste levensmaanden en eventuele reacties op vaccinaties, ziektegeschiedenis en familiaire aandoeningen, slaapritme, crèche of school en de emotionele ontwikkeling. Waarin onderscheidt uw kind zich van zijn leeftijdgenootjes?

Bij een homeopathische behandeling van baby’s en kinderen is het belangrijk te weten wat bij de normale ontwikkeling op een bepaalde leeftijd hoort en welke informatie typisch voor uw kind is. Dit levert waardevolle informatie op voor de keuze van het homeopathische medicijn

Wanneer een homeopathische behandeling aanslaat, zie je niet alleen dat de klachten flink verminderen of helemaal verdwijnen maar ook dat de algemene weerstand van het kind verbetert. Ouders verwoorden dit vaak met zinnen als:
Mijn kind zit weer lekker in zijn vel.
In het verleden werd mijn kind in de herfst altijd ziek, nu heeft het hooguit even een loopneus.
Mijn kind komt nu toe aan de volgende stap in zijn ontwikkeling.

Vele ouders schaffen een homeopathische huis- en reisapotheek aan. In acute gevallen kunnen zij telefonisch met mij overleggen; zij hebben dan het homeopathische medicijn dat ik voorschrijf meestal direct bij de hand.

Klachten

Voor een uitgebreide lijst aan klachten die goed met homeopathie zijn te behandelen kunt u kijken onder ‘klachten’. Hieronder vindt u een overzicht van aandoeningen die ik regelmatig bij kinderen tegenkom.

Dauwworm, luieruitslag, constitutioneel eczeem
Regelmatig verkouden, slechte weerstand, vergrote amandelen;
middenoorontsteking, ontsteking van de buis van Eustachius, doorbreken
trommelvlies, loopoor
Tanden krijgen
Buikpijn; groeipijnen
Astma en bronchitis
Koortsstuipen
Kinderziektes
Klachten na vaccinaties
Slaapproblemen
Zindelijk worden
Neiging tot dik worden; achterblijven in lichamelijke ontwikkeling
Gedragsproblemen zoals hyperactiviteit, ADHD, concentratieproblemen, agressie, klachten binnen het autistisch spectrum (volgens protocol Didier Grandgeorge http:// www.homeopathe.org/Docupdf/Autisme_Protocole_Fev2016_EN.pdf)
Leerproblemen met b.v. rekenen of lezen
Faalangst

Informatie over vaccinaties

Sommige ouders hebben twijfels over het standaard vaccinatieprogramma van het consultatiebureau maar voelen er ook niet voor om helemaal niet te vaccineren.

Om ouders te helpen een overwogen keuze te maken heb ik een beslisboom ontwikkeld. Aan de hand van concrete criteria kunnen ouders met vele tussenstappen een keuze maken die exact bij hun wensen en overtuiging aansluit. Tussenstappen zijn het vaccineren op latere leeftijd, per keer minder vaccinaties tegelijk geven en/of een aantal inentingen helemaal achterwege laten. Verder houd ik in mijn advies rekening met familiaire klachten en reacties op eventuele eerdere vaccinaties.

Voor meer informatie en het stellen van concrete vragen t.a.v. uw kind kunt u een afspraak maken. Ik bespreek met u de voors en tegens van wel of niet vaccineren, welke functie kinderziektes hebben bij het opbouwen van het immuunsysteem en hoe een begeleiding met homeopathie eruit ziet.

Homeopathische behandeling bij klachten na vaccinatie

Sommige kinderen krijgen weken of enkele maanden na een vaccinatie klachten of worden ernstig ziek. Dit kan gaan van een chronische verkoudheid, telkens terugkerende oorontsteking of een verstoring van het slaapritme tot een terugval in ontwikkeling of zelfs tot gedragsveranderingen. Ouders zeggen b.v. dat zij een gezond kind hadden dat echter kwakkelt sinds de vaccinaties; in ernstige gevallen vertellen de ouders dat het ‘een ander kind’ is geworden.

Een homeopathische behandeling kan de klachten vaak verhelpen en de vaccinatie ontstoren. De exacte aanpak bespreek ik met de ouders in een uitgebreid consult.