Werknemers en bedrijfsleven

Klachten treden vaak op wanneer een werknemer privé of op het werk onder druk komt te staan. Opgevoerde prestatiedruk, problemen met een reorganisatie of een slecht functionerende collega kunnen een zware belasting zijn. Als deze situatie zich (te) lang voordoet, kan dit zijn weerslag op het immuunsysteem hebben; uw afweer wordt verzwakt. Een infectie b.v. gaat maar niet over of u bent chronisch moe.

Op externe factoren heeft u meestal slechts een beperkte invloed; wel kunt u uw eigen afweer versterken. Dit is precies de ingang van een homeopathische behandeling: het stimuleren van het geneeskrachtig vermogen van uw eigen lichaam.

Vóór mijn homeopathieopleiding heb ik een universitaire studie bedrijfskunde gevolgd (MBA) en verschillende managementfuncties bekleed in het bedrijfsleven en internationale organisaties (voor meer informatie bezoek ‘mijnachtergrond’).

Ik ben uit eigen ervaring vertrouwd met werken in het bedrijfsleven en non-profit organisaties; daardoor kan ik lichamelijke of emotionele klachten van werknemers makkelijk in hun context plaatsen. Ik spreek dezelfde taal. De analyse van het verband tussen klachten en werksituatie levert belangrijke informatie voor de homeopathische behandeling.

Reïntegratie

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met werknemers die weer in het arbeidsproces willen integreren. Een homeopathische behandeling bespoedigt de reïntegratie door lichamelijke klachten te verhelpen en de emotionele draagkracht te versterken. Indien gewenst vindt overleg plaats met de Arbo-dienst en uitvoeringsinstanties.