Christine Zürcher MBA LNCN

Drs. Christine Zürcher

Adres

Drs. Christine Zürcher
Klassiek Homeopaat
Lijnbaansgracht 101-hs (tussen Rozengracht en Bloemgracht)
1016 KT Amsterdam
tel. 020 – 622 32 90
tel. spreekuur: maandag t/m vrijdag 12 – 13 uur  
e-mail: info@homeopathieamsterdam.nl
Tram 10, 13, 14, 17; Bus 80, 170, 171, 172, halte Marnixstraat/Rozengracht
Betaald parkeren in de buurt of in de Europarking MarnixstraatBij langere afwezigheid staan de gegevens van mijn waarnemer op het antwoordapparaat en in het automatisch antwoord van mijn mail.

Duur consulten en tarieven

Eerste consult Volwassenen 60 – 90 min  120 €
  Kinderen t/m 12 jaar    45 – 60 min 90 €
Vervolgconsult      30 – 45 min  70 €
Kort telefonisch consult     max. 15 min  25 €


U kunt direct een afspraak maken; u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Consulten zijn ook mogelijk in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Verzetten of annuleren van een gemaakte afspraak

Consulten dienen uiterlijk twee werkdagen van te voren worden afgezegd, zodat andere patiënten nog uw plaats kunnen innemen. Bij latere berichtgeving wordt het consult alsnog in rekening gebracht.

Vergoedingen verzekeraars

De consulten worden (gedeeltelijk) vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft. Voor een gedetailleerd overzicht zie: www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen

Het is altijd mogelijk de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan uw basisverzekering!

Gevolgde homeopathische en medische opleidingen en diploma’s

Nederlands College voor Natuurgeneeskunde, Hilversum; 1991 - 1996
Diploma Medische Basiskennis 2016  (hernieuwd)

Lidmaatschappen en registraties

NVKH–lid 04-0921, Nederlandse beroepsvereniging Klassiek Homeopaten
RBCZ-licentie 170519R,  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
AGB-code:90022633/9008298
Gecertificeerd voor MBK – Medische Basis Kennis
Ingeschreven in Vergelijk en Kies Register van de Zorgverzekeringen
KvK: 34349800

Privacyreglement en dossiervorming

In het eerste consult krijgt u een document waarin uitgelegd wordt welk gegevens ik in uw dossier opneem en hoe ik uw privacy waarborg.

Klachtenregeling en Tuchtrecht

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft vraag ik u dat eerst met mij te bepreken; in wederzijds begrip ligt meestal reeds de oplossing. Mochten wij er onverwacht niet uit komen kunt u zich eerst wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging NKKH en indien nodig tot de klachtenfunctionaris van SCAG – Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.
Door ingeschreven te staan in het RBCZ-register ben ik ook onderhevig aan het tuchtrecht van TCZ – Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Stagepraktijk

Om sommige dagen loopt een homeopaat in opleiding stage in de praktijk. Mocht u daar bezwaar tegen hebben kunt u dit altijd kenbaar maken en dan plannen wij de afspraak op een andere dag.