Het consult

In het eerste consult, de intake, verzamel ik drie soorten gegevens:

1. symptomen die direct met de klacht of ziekte te maken hebben 2. symptomen die typisch zijn voor uw reactie op de ziekte 3. persoonlijke kenmerken zonder direct verband met uw klacht

Uit deze symptomen en kenmerken komt een uniek patroon naar voren, een patroon dat én bij uw klachten én bij u als persoon past. Deze gegevens vergelijk ik met de homeopathische literatuur en met mijn eigen klinische ervaring om tot de keuze van het meest gelijkende homeopathische medicijn te komen (het Similimum). Bij drie personen met dezelfde klacht kom je daarom in de homeopathie meestal tot de keuze van drie verschillende homeopathische middelen.

Het homeopathische medicijn versterkt uw immuunsysteem en daarmee het geneeskrachtig vermogen van uw lichaam. Bij emotionele klachten ondersteunt een homeopathische behandeling uw draagkracht.

Zonodig wordt de keuze van het homeopathische medicijn onderbouwd door een computeranalyse.

Indien u reguliere medicijnen gebruikt voor uw klacht worden deze nooit afgebouwd zonder overleg met uw huisarts of specialist.

Duur van een consult

Bij chronische klachten neem ik in het eerste consult ruim de tijd (60-90 min.) om de gegevens in kaart te brengen. Afhankelijk van de klachten volgt er een aantal weken later een kortere vervolgafspraak om te beoordelen hoe de homeopathische behandeling heeft aangeslagen en om het verdere beleid te bepalen.
Bij acute klachten is het consult meestal minder uitgebreid en wordt er op kortere termijn een vervolgafspraak gemaakt.

Duur van de behandeling

Het is een vaak gehoord misverstand dat een homeopathische behandeling altijd lang duurt. Dit hangt helemaal af van de klacht.
Bij acute klachten kan juist snel een verbetering optreden. Vaak zie je al binnen 24 - 48 uur (soms zelfs eerder) na het toedienen van een homeopathische medicijn een herstel; zoniet wordt er een vervolgmedicijn gekozen. De homeopathische kennis is 200 jaar geleden juist ontstaan aan het acute ziektebed, lang voor het bestaan van antibiotica.
Bij chronische klachten is de duur van de behandeling afhankelijk van een aantal factoren: de ernst en de duur van de klacht, de vitaliteit van de patiënt en hoe duidelijk de symptomen zijn die leiden tot de keuze van het homeopathische medicijn.

Kennismaking

Indien u twijfelt of homeopathie voor u geschikt is, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Er zijn twee mogelijkheden:
Samenwerking met de reguliere gezondheidszorg

Na toestemming van de patiënt rapporteer ik aan de huisarts en/of specialist. Aan het begin informeer ik hem/haar over de gekozen homeopathische behandeling en na afloop over de behaalde resultaten.
Soms zijn de klachten van dien aard dat in overleg met de huisarts verder onderzoek wordt aangevraagd.